De kansen van een IHP

Stedelijke studies tonen aan dat samenwonende woningen de leefbaarheid in een bepaalde buurt enorm verhogen. Overal waar in steden nieuwe woningen worden gebouwd, verhoogt samenwerking de levenskwaliteit door ihp. Het helpt ondernemersactiviteiten te bevorderen, de gemeenschapsvorming te stimuleren en de levendigheid van buurten te vergroten. In de Ballard-buurt in Seattle werd in 2013 een coöperatief woningbouwproject van 75 eenheden van de grond af opgebouwd, waarbij 40 procent van de appartementen bestemd was voor coöperatieve huisvesting, geld voor het project werd ingezameld bij woningbouwcoöperaties en particulieren, en particuliere investeringen en inkomsten uit nieuwe woon- en commerciële huurcontracten werden binnengehaald. Buurtbewoners hielpen bij het bepalen van het aantal betaalbare eenheden en droegen uiteindelijk bij aan de kosten van het project.

Het Amerikaanse Ballard project

Het Ballard-project is een van de meest innovatieve in zijn soort dat ooit is gebouwd. Het biedt een model van samenwerking dat velen nog nooit eerder hebben gezien. New York City heeft dat model overgenomen en bouwt coöperatieve woningen (ihp) met particuliere investeringen van particulieren en bedrijven in alle vijf de stadsdelen. De stad heeft al 750 miljoen dollar geïnvesteerd in het subsidiëren van betaalbare huisvesting met particuliere investeringen, en de inspanningen van de stad op het gebied van betaalbare huisvesting hebben meer dan 7.500 nieuwe betaalbare woningen opgeleverd, waardoor 1,9 miljard dollar aan particuliere investeringen is gegenereerd.

IHP in de staat Ohio

De staat Ohio is een pionier op het gebied van een nieuw model voor gezamenlijke huisvesting dat al even innovatief is. Ohio heeft in 2014 zijn eerste door de staat gesponsorde coöperatieve huisvestingsproject opgezet met een particulier gefinancierd project dat is gebouwd door lokale en regionale gemeenten en huisvestingscoöperaties. Het 35 eenheden tellende McKinley Heights-project werd gebouwd door de Columbus Housing Coalition, een grassroots gemeenschapsontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van huisvesting in de regio Columbus, Ohio, met een partnerschap met verschillende particuliere ontwikkelaars en huisvestingscoöperaties. Samen hebben zij meer dan 15 miljoen dollar aan particulier kapitaal bijeengebracht van bijna 100 woningcorporaties en investeerders.