Wat zijn je carrieremogelijkheden als engineer?

Engineering bureau

Engineering is altijd van essentieel belang geweest voor de ontwikkeling van de maatschappij. En om tegemoet te komen aan de behoeften van een complexe wereld, is dit kennisgebied in de loop der jaren opgesplitst in verschillende gebieden.

Hoewel het belang van elk engineering bureau onbetwistbaar is, is het een feit dat bepaalde specialismen op de markt aan belang hebben gewonnen wegens de combinatie van vele arbeidsmogelijkheden met een goede bezoldiging. Lees dit artikel en maak kennis met de meest veelbelovende gebieden van Engineering op dit moment!

Civiele Techniek

Civiele techniek kan worden beschouwd als de meest traditionele van de verschillende gebieden. Het is verantwoordelijk voor de planning, uitvoering en supervisie van de meest uiteenlopende soorten gebouwen, zoals huizen, gebouwen, industrieën, dammen, bruggen, wegen en viaducten. Het is een vakgebied dat technieken ontwikkelt en toepast om de kwaliteit en de veiligheid van de werken te bevorderen.

De burgerlijk ingenieur ontwerpt, beheert en voert de fasen van de verschillende werken uit. Deze beroepsbeoefenaar analyseert ook de technische en economische haalbaarheid van projecten, inspecteert constructies, stelt rapporten op en verleent advies.

Engineering bureau

Bosbouwtechniek

Bosbouwtechniek is gericht op het optimaliseren van de productie van goederen uit bosbestanden door het beheer van bossen om aan de vraag naar producten te voldoen.

Het is het gebied dat verantwoordelijk is voor het beheer van de bosbouwproductie, door winnings- en teeltpraktijken vast te stellen die tegelijkertijd ecologisch duurzaam en economisch levensvatbaar zijn.

Werktuigbouwkunde

Werktuigbouwkunde houdt zich bezig met het ontwerpen, vervaardigen, analyseren en controleren van de werking van werktuigen en mechanische machinesystemen. Dit is mogelijk omdat studenten op dit gebied disciplines bestuderen als machineontwerp en -constructie, energieopwekking en -onderhoud, voortstuwing en structuuranalyse.

De werktuigbouwkundig ingenieur plant en beheert machines in de automobiel-, spoorweg-, voedings- en andere industrieën.

Elektrotechniek

Elektrotechniek belicht de toepassingen van elektronica, elektriciteit en elektromagnetisme in energieopwekkers en -distributeurs, alsmede in de industrie.

Om deze activiteiten tot in de perfectie uit te voeren, bestuderen de studenten tijdens hun studie elektrische schakelingen, energie-efficiëntie, elektrische installaties, elektronische instrumentatie en energieomzetting. De elektrotechnicus optimaliseert de productie, opslag en distributie van energie.

Mechatronische techniek

Mechatronische techniek is momenteel in opkomst. Een van de redenen is dat er een direct verband is met industriële automatisering, die steeds meer wordt gebruikt om meer efficiëntie en productiviteit te genereren voor bedrijven in diverse sectoren, zoals de automobielsector.

De mechatronica-ingenieur kan in een engineering bureau diverse werkzaamheden verrichten, zoals het implementeren, bedienen en beheren van apparatuur en systemen, die de industriële automatisering mogelijk moeten maken.